Traductors professionals

Sense bons traductors no hi ha bones traduccions

Creiem en la importància del talent dels millors traductors com a base imprescindible d’un servei de traducció excel·lent. Ampersand identifica, tria, forma i manté els millors traductors professionals.

La traducció és un servei intensiu en capital humà altament qualificat. Els avenços en tecnologia lingüística i traducció automàtica no han atenuat aquesta realitat, sinó que l’han accentuat, ja que optimitzen la feina dels traductors professionals amb eines d’ajuda a la traducció que els permeten oferir traduccions òptimes, tant des del punt de vista tècnic com del lingüístic.

Com a client d’Ampersand, la vostra empresa gaudeix de tota aquesta base de talent, cosa que percebreu juntament amb els vostres clients en la qualitat i la idoneïtat de les vostres comunicacions en qualsevol llengua.

Resultat: qualitat lingüística i funcional, és a dir, traduccions…

  • Lingüísticament correctes
  • Tècnicament vàlides
  • Comunicativament efectives
  • Legalment acceptables
  • Culturalment adequades