Traducció de turc

El turc és la llengua pròpia de Turquia, però també el parlen a Bulgària, Grècia, Macedònia, Romania, Kosovo i Xipre. Aquesta llengua té més de 50 milions de parlants.

Comptem amb traductors professionals amb el turc com a idioma nadiu, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen de diversos idiomes al turc.

Així mateix, comptem amb traductors professionals nadius de la llengua d’arribada de la traducció, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen del turc al seu idioma nadiu.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte