Traducció d'italià

L’italià és la llengua oficial d’Itàlia, San Marino i Suïssa, però també hi ha comunitats italianoparlants en altres països com ara els Estats Units, l’Argentina, el Brasil o Canadà. Es calcula que la llengua italiana té uns 70 milions de parlants.

Comptem amb traductors professionals amb l’italià com a idioma nadiu, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen de diversos idiomes a l’italià.

Així mateix, comptem amb traductors professionals nadius de la llengua d’arribada de la traducció, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen de l’italià al seu idioma nadiu.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte