Traducció d'anglès

L’anglès és la tercera llengua més parlada del món pel que fa al nombre de parlants nadius, i és la segona si també es compten els parlants que el tenen com a segona llengua. És oficial en 53 països, entre els quals destaquen el Regne Unit, els Estats Units, Austràlia, el Canadà, Nova Zelanda i les antigues colònies britàniques. S’ha convertit en la lingua franca d’avui dia.

A Ampersand comptem amb traductors professionals amb l’anglès britànic, americà o australià com a idioma nadiu, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen de diversos idiomes a l’anglès.

Així mateix, comptem amb traductors professionals nadius de la llengua d’arribada de la traducció, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen de l’anglès al seu idioma nadiu.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte